AGRIBANK CHI NHÁNH 10
ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG
Ngày 22/4/2014 vừa qua, Đoàn thanh niên Agribank Chi nhánh 10 đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, đồng thời triển khai các phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của thanh niên trong năm 2014.
AGRIBANK CN10 ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh giữa 10 ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận 10 và quận 5 .
Xem tất cả...
Loại tiềnHình thức huy độngKỳ hạn%/năm
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019
05 tháng5
07 tháng5.6
13 tháng6.8
24 tháng 6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi sauKhông kỳ hạn0.2
VNDTrả lãi sau1 tháng4.5
VNDTrả lãi sau2 tháng4.5
VNDTrả lãi sau3 tháng5
VNDTrả lãi sau5 tháng5
VNDTrả lãi sau6 tháng5.5
VNDTrả lãi sau7 tháng5.5
VNDTrả lãi sau9 tháng5.6
VNDTrả lãi sau12 tháng6.8
VNDTrả lãi sau13 tháng6.8
VNDTrả lãi sau18 tháng6.8
VNDTrả lãi sau24 tháng6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi mỗi tháng2 tháng4.49
VNDTrả lãi mỗi tháng3 tháng4.98
VNDTrả lãi mỗi tháng5 tháng4.96
VNDTrả lãi mỗi tháng6 tháng5.44
VNDTrả lãi mỗi tháng7 tháng5.43
VNDTrả lãi mỗi tháng9 tháng5.5
VNDTrả lãi mỗi tháng12 tháng6.6
VNDTrả lãi mỗi tháng13 tháng6.58
VNDTrả lãi mỗi tháng18 tháng6.49
VNDTrả lãi mỗi tháng24 tháng6.39
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.5
VND18 tháng5.5
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.5
VND12 tháng6.8
VND18 tháng6.8
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng5
VND12 tháng5.5
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019
05 tháng5
07 tháng5.6
13 tháng6.8
24 tháng 6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi sauKhông kỳ hạn0.2
VNDTrả lãi sau1 tháng4.5
VNDTrả lãi sau2 tháng4.5
VNDTrả lãi sau3 tháng5
VNDTrả lãi sau5 tháng5
VNDTrả lãi sau6 tháng5.5
VNDTrả lãi sau7 tháng5.5
VNDTrả lãi sau9 tháng5.6
VNDTrả lãi sau12 tháng6.8
VNDTrả lãi sau13 tháng6.8
VNDTrả lãi sau18 tháng6.8
VNDTrả lãi sau24 tháng6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi mỗi tháng2 tháng4.49
VNDTrả lãi mỗi tháng3 tháng4.98
VNDTrả lãi mỗi tháng5 tháng4.96
VNDTrả lãi mỗi tháng6 tháng5.44
VNDTrả lãi mỗi tháng7 tháng5.43
VNDTrả lãi mỗi tháng9 tháng5.5
VNDTrả lãi mỗi tháng12 tháng6.6
VNDTrả lãi mỗi tháng13 tháng6.58
VNDTrả lãi mỗi tháng18 tháng6.49
VNDTrả lãi mỗi tháng24 tháng6.39
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.5
VND18 tháng5.5
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.5
VND12 tháng6.8
VND18 tháng6.8
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng5
VND12 tháng5.5
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019
05 tháng5
07 tháng5.6
13 tháng6.8
24 tháng 6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi sauKhông kỳ hạn0.2
VNDTrả lãi sau1 tháng4.5
VNDTrả lãi sau2 tháng4.5
VNDTrả lãi sau3 tháng5
VNDTrả lãi sau5 tháng5
VNDTrả lãi sau6 tháng5.5
VNDTrả lãi sau7 tháng5.5
VNDTrả lãi sau9 tháng5.6
VNDTrả lãi sau12 tháng6.8
VNDTrả lãi sau13 tháng6.8
VNDTrả lãi sau18 tháng6.8
VNDTrả lãi sau24 tháng6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi mỗi tháng2 tháng4.49
VNDTrả lãi mỗi tháng3 tháng4.98
VNDTrả lãi mỗi tháng5 tháng4.96
VNDTrả lãi mỗi tháng6 tháng5.44
VNDTrả lãi mỗi tháng7 tháng5.43
VNDTrả lãi mỗi tháng9 tháng5.5
VNDTrả lãi mỗi tháng12 tháng6.6
VNDTrả lãi mỗi tháng13 tháng6.58
VNDTrả lãi mỗi tháng18 tháng6.49
VNDTrả lãi mỗi tháng24 tháng6.39
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.5
VND18 tháng5.5
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.5
VND12 tháng6.8
VND18 tháng6.8
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng5
VND12 tháng5.5
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019
05 tháng5
07 tháng5.6
13 tháng6.8
24 tháng 6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi sauKhông kỳ hạn0.2
VNDTrả lãi sau1 tháng4.5
VNDTrả lãi sau2 tháng4.5
VNDTrả lãi sau3 tháng5
VNDTrả lãi sau5 tháng5
VNDTrả lãi sau6 tháng5.5
VNDTrả lãi sau7 tháng5.5
VNDTrả lãi sau9 tháng5.6
VNDTrả lãi sau12 tháng6.8
VNDTrả lãi sau13 tháng6.8
VNDTrả lãi sau18 tháng6.8
VNDTrả lãi sau24 tháng6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi mỗi tháng2 tháng4.49
VNDTrả lãi mỗi tháng3 tháng4.98
VNDTrả lãi mỗi tháng5 tháng4.96
VNDTrả lãi mỗi tháng6 tháng5.44
VNDTrả lãi mỗi tháng7 tháng5.43
VNDTrả lãi mỗi tháng9 tháng5.5
VNDTrả lãi mỗi tháng12 tháng6.6
VNDTrả lãi mỗi tháng13 tháng6.58
VNDTrả lãi mỗi tháng18 tháng6.49
VNDTrả lãi mỗi tháng24 tháng6.39
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.5
VND18 tháng5.5
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.5
VND12 tháng6.8
VND18 tháng6.8
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng5
VND12 tháng5.5
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019
05 tháng5
07 tháng5.6
13 tháng6.8
24 tháng 6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi sauKhông kỳ hạn0.2
VNDTrả lãi sau1 tháng4.5
VNDTrả lãi sau2 tháng4.5
VNDTrả lãi sau3 tháng5
VNDTrả lãi sau5 tháng5
VNDTrả lãi sau6 tháng5.5
VNDTrả lãi sau7 tháng5.5
VNDTrả lãi sau9 tháng5.6
VNDTrả lãi sau12 tháng6.8
VNDTrả lãi sau13 tháng6.8
VNDTrả lãi sau18 tháng6.8
VNDTrả lãi sau24 tháng6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi mỗi tháng2 tháng4.49
VNDTrả lãi mỗi tháng3 tháng4.98
VNDTrả lãi mỗi tháng5 tháng4.96
VNDTrả lãi mỗi tháng6 tháng5.44
VNDTrả lãi mỗi tháng7 tháng5.43
VNDTrả lãi mỗi tháng9 tháng5.5
VNDTrả lãi mỗi tháng12 tháng6.6
VNDTrả lãi mỗi tháng13 tháng6.58
VNDTrả lãi mỗi tháng18 tháng6.49
VNDTrả lãi mỗi tháng24 tháng6.39
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.5
VND18 tháng5.5
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.5
VND12 tháng6.8
VND18 tháng6.8
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng5
VND12 tháng5.5
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019
05 tháng5
07 tháng5.6
13 tháng6.8
24 tháng 6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi sauKhông kỳ hạn0.2
VNDTrả lãi sau1 tháng4.5
VNDTrả lãi sau2 tháng4.5
VNDTrả lãi sau3 tháng5
VNDTrả lãi sau5 tháng5
VNDTrả lãi sau6 tháng5.5
VNDTrả lãi sau7 tháng5.5
VNDTrả lãi sau9 tháng5.6
VNDTrả lãi sau12 tháng6.8
VNDTrả lãi sau13 tháng6.8
VNDTrả lãi sau18 tháng6.8
VNDTrả lãi sau24 tháng6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi mỗi tháng2 tháng4.49
VNDTrả lãi mỗi tháng3 tháng4.98
VNDTrả lãi mỗi tháng5 tháng4.96
VNDTrả lãi mỗi tháng6 tháng5.44
VNDTrả lãi mỗi tháng7 tháng5.43
VNDTrả lãi mỗi tháng9 tháng5.5
VNDTrả lãi mỗi tháng12 tháng6.6
VNDTrả lãi mỗi tháng13 tháng6.58
VNDTrả lãi mỗi tháng18 tháng6.49
VNDTrả lãi mỗi tháng24 tháng6.39
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.5
VND18 tháng5.5
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.5
VND12 tháng6.8
VND18 tháng6.8
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng5
VND12 tháng5.5
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019
05 tháng5
07 tháng5.6
13 tháng6.8
24 tháng 6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi sauKhông kỳ hạn0.2
VNDTrả lãi sau1 tháng4.5
VNDTrả lãi sau2 tháng4.5
VNDTrả lãi sau3 tháng5
VNDTrả lãi sau5 tháng5
VNDTrả lãi sau6 tháng5.5
VNDTrả lãi sau7 tháng5.5
VNDTrả lãi sau9 tháng5.6
VNDTrả lãi sau12 tháng6.8
VNDTrả lãi sau13 tháng6.8
VNDTrả lãi sau18 tháng6.8
VNDTrả lãi sau24 tháng6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi mỗi tháng2 tháng4.49
VNDTrả lãi mỗi tháng3 tháng4.98
VNDTrả lãi mỗi tháng5 tháng4.96
VNDTrả lãi mỗi tháng6 tháng5.44
VNDTrả lãi mỗi tháng7 tháng5.43
VNDTrả lãi mỗi tháng9 tháng5.5
VNDTrả lãi mỗi tháng12 tháng6.6
VNDTrả lãi mỗi tháng13 tháng6.58
VNDTrả lãi mỗi tháng18 tháng6.49
VNDTrả lãi mỗi tháng24 tháng6.39
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.5
VND18 tháng5.5
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.5
VND12 tháng6.8
VND18 tháng6.8
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng5
VND12 tháng5.5
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019
05 tháng5
07 tháng5.6
13 tháng6.8
24 tháng 6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi sauKhông kỳ hạn0.2
VNDTrả lãi sau1 tháng4.5
VNDTrả lãi sau2 tháng4.5
VNDTrả lãi sau3 tháng5
VNDTrả lãi sau5 tháng5
VNDTrả lãi sau6 tháng5.5
VNDTrả lãi sau7 tháng5.5
VNDTrả lãi sau9 tháng5.6
VNDTrả lãi sau12 tháng6.8
VNDTrả lãi sau13 tháng6.8
VNDTrả lãi sau18 tháng6.8
VNDTrả lãi sau24 tháng6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi mỗi tháng2 tháng4.49
VNDTrả lãi mỗi tháng3 tháng4.98
VNDTrả lãi mỗi tháng5 tháng4.96
VNDTrả lãi mỗi tháng6 tháng5.44
VNDTrả lãi mỗi tháng7 tháng5.43
VNDTrả lãi mỗi tháng9 tháng5.5
VNDTrả lãi mỗi tháng12 tháng6.6
VNDTrả lãi mỗi tháng13 tháng6.58
VNDTrả lãi mỗi tháng18 tháng6.49
VNDTrả lãi mỗi tháng24 tháng6.39
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.5
VND18 tháng5.5
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.5
VND12 tháng6.8
VND18 tháng6.8
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng5
VND12 tháng5.5
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019
05 tháng5
07 tháng5.6
13 tháng6.8
24 tháng 6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi sauKhông kỳ hạn0.2
VNDTrả lãi sau1 tháng4.5
VNDTrả lãi sau2 tháng4.5
VNDTrả lãi sau3 tháng5
VNDTrả lãi sau5 tháng5
VNDTrả lãi sau6 tháng5.5
VNDTrả lãi sau7 tháng5.5
VNDTrả lãi sau9 tháng5.6
VNDTrả lãi sau12 tháng6.8
VNDTrả lãi sau13 tháng6.8
VNDTrả lãi sau18 tháng6.8
VNDTrả lãi sau24 tháng6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi mỗi tháng2 tháng4.49
VNDTrả lãi mỗi tháng3 tháng4.98
VNDTrả lãi mỗi tháng5 tháng4.96
VNDTrả lãi mỗi tháng6 tháng5.44
VNDTrả lãi mỗi tháng7 tháng5.43
VNDTrả lãi mỗi tháng9 tháng5.5
VNDTrả lãi mỗi tháng12 tháng6.6
VNDTrả lãi mỗi tháng13 tháng6.58
VNDTrả lãi mỗi tháng18 tháng6.49
VNDTrả lãi mỗi tháng24 tháng6.39
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.5
VND18 tháng5.5
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.5
VND12 tháng6.8
VND18 tháng6.8
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng5
VND12 tháng5.5
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG - Áp dụng từ 31/01/2019
05 tháng5
07 tháng5.6
13 tháng6.8
24 tháng 6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - VÀ TIỀN GỬI ONLINE Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi sauKhông kỳ hạn0.2
VNDTrả lãi sau1 tháng4.5
VNDTrả lãi sau2 tháng4.5
VNDTrả lãi sau3 tháng5
VNDTrả lãi sau5 tháng5
VNDTrả lãi sau6 tháng5.5
VNDTrả lãi sau7 tháng5.5
VNDTrả lãi sau9 tháng5.6
VNDTrả lãi sau12 tháng6.8
VNDTrả lãi sau13 tháng6.8
VNDTrả lãi sau18 tháng6.8
VNDTrả lãi sau24 tháng6.8
TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG - Áp dụng từ 30/11/2018
VNDTrả lãi mỗi tháng2 tháng4.49
VNDTrả lãi mỗi tháng3 tháng4.98
VNDTrả lãi mỗi tháng5 tháng4.96
VNDTrả lãi mỗi tháng6 tháng5.44
VNDTrả lãi mỗi tháng7 tháng5.43
VNDTrả lãi mỗi tháng9 tháng5.5
VNDTrả lãi mỗi tháng12 tháng6.6
VNDTrả lãi mỗi tháng13 tháng6.58
VNDTrả lãi mỗi tháng18 tháng6.49
VNDTrả lãi mỗi tháng24 tháng6.39
TIẾT KIỆM TÍCH LŨY KIỀU HỐI
VND12 tháng5.5
VND18 tháng5.5
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP ĐỊNH KỲ - 1 THÁNG/LẦN
VND6 tháng5.5
VND12 tháng6.8
VND18 tháng6.8
VND24 tháng6.8
TIẾT KIỆM GỬI GÓP KHÔNG THEO ĐỊNH KỲ
VND6 tháng5
VND12 tháng5.5
Đang trực tuyến89
Số lượt xem41790